Vi sikrer, at din husleje er fair

Hos FairHusleje.dk er det vores vigtigste opgave at sikre, at din husleje er fair, og at den er fastsat i overensstemmelse med gældende lejelovgivning. Hos FairHusleje.dk er vi eksperter i lejelovgivningen, og vi har stort kendskab til huslejenævnets retspraksis, og har dermed det bedste grundlag for at vurdere, om du betaler for meget i husleje.

Sådan får du hjælp til at nedsætte din husleje

Hvis du betaler for meget i husleje, sørger vi for, at din husleje bliver nedsat. Det gør vi ved at rette henvendelse til din udlejer og fremsætte krav om reduktion af huslejen. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indbringe sagen for Huslejenævnet, som kan nedsætte din husleje.

Din husleje kan tilmed nedsættes med tilbagevirkende kraft, hvis din sag om lejens størrelse indbringes for Huslejenævnet senest 12 måneder efter første lejebetaling ved indflytning. I givet fald skal din udlejer tilbagebetale for meget betalt husleje, tillagt renter, opkrævet i perioden fra indflytning indtil klagen indgives.

FairHusleje.dk håndterer hele processen fra start til slut, og det eneste du skal gøre er at fremsende os oplysninger om dit lejemål eller kopi af din lejekontrakt. Vi håndterer al dialog med din udlejer samt udarbejder klage og supplerende skrivelser til Huslejenævnet, og sikrer dermed på en god og ordentlig måde, at din husleje bliver sat ned.

Hvad koster det?

FairHusleje.dk tilbyder vi vores service efter et sædvanligt “no cure, no pay-princip”. Det betyder, at du kun skal betale honorar til FairHusleje.dk, hvis vi får nedsat din husleje. I det tilfælde udgør vores salær 25 % inkl. moms af huslejenedsættelsen for en 12-måneders periode. Eksempel: Hvis du eksempelvis betaler en månedlig husleje på 8.000 kr., som vi får reduceret til 6.000 kr., vil du samlet set have sparet 24.000 kr. fordelt på 12 måneder. Honoraret til FairHusleje.dk udgør 25 % inkl. moms af besparelsen, dvs. 6.000 kr., som skal betales i løbet af en 12-måneders periode i takt med, at du opnår besparelsen. Du skal med andre ord blot betale 500 kr. inkl. moms om måneden i 12 måneder. Din besparelse vil i tilfældet reelt udgøre 1.500 kr. om måneden det første år, og derefter udgør din besparelse hele huslejenedsættelsen, 2.000 kr. om måneden fremadrettet.

Hos FairHusleje.dk skal du ikke have penge op af lommen, fordi honoraret til FairHusleje.dk altid betales som en andel af din faktiske besparelse. Hvis du med hjælp fra FairHusleje.dk opnår en anden form for besparelse, eksempelvis hvis din husleje nedsættes med tilbagevirkende kraft, skal honoraret på 25 % inkl. moms heraf betales til
FairHusleje.dk med det samme – for du opnår selv din besparelse med øjeblikkelig virkning.

Hvis du eksempelvis har betalt en månedlig husleje på 8.000 kr. i 6 måneder, som vi får reduceret til 6.000 kr. med tilbagevirkende kraft., har du krav på, at din udlejer tilbagebetaler 12.000 kr. med det samme. Honoraret til FairHusleje.dk udgør 25 % inkl. moms af besparelsen, dvs. 3.000 kr. i dette tilfælde. Honoraret skal betales med det samme.

Den største besparelse opnås hvis du både kan få husleje nedsat med tilbagevirkende kraft og få den nedsat fremadrettet. Honoraret til FairHusleje beregnes på baggrund af den samlede besparelse, som udgør beløb modtaget retur fra udlejer og besparelsen fremadrettet for en 12-måneders periode.

FairHusleje.dk afholder udgifterne til klagesagsgebyr til Huslejenævnet, i alt 315 kr. (2021). Beløbet tillægges honoraret til FairHusleje.dk, såfremt du som følge af vores arbejde opnår en besparelse.