Ofte stillede spørgsmål

Hvis vores bestræbelser ikke resulterer i en huslejereduktion, er vores service gratis.
FairHusleje.dk afholder samtlige omkostninger i forbindelse med sagen, herunder klagegebyr til Huslejenævnet.

Hvis du som følge af vores service opnår en huslejereduktion fremadrettet, udgør honoraret til FairHusleje.dk i alt 25 % inkl. moms af den månedlige besparelse for en 12-måneders periode.

Eksempel: Hvis du eksempelvis betaler en månedlig husleje på 8.000 kr., som reduceres til 6.000 kr., vil du samlet set have sparet 24.000 kr. fordelt på 12 måneder. Honoraret til FairHusleje.dk udgør 25 % inkl. moms af besparelsen, dvs. 6.000 kr., som skal betales i løbet af en 12-måneders periode i takt med, at du opnår besparelsen. Du skal med andre ord blot betale 500 kr. inkl. moms om måneden i 12 måneder.

Kan huslejen også nedsættes med tilbagevirkende kraft, vil du modtaget for meget betalt husleje, depositum og forudbetalt leje retur fra udlejer. I det tilfælde udgør honoraret til FairHusleje 25% af beløbet du modtager retur.

Eksempel: Du betaler 8.000 kr. i leje pr. måned som reduceres til 6.000 kr. for en 6-måneders periode tilbage i tiden samlet 12.000 kr. Honoraret udgør 25% altså 3.000 kr.

Hos Fairhusleje.dk trækker vi på vores stærke juridiske ekspertise til at foretage en grundig vurdering af din husleje i henhold til gældende lejelovgivning. Vores vurdering foretages konkret for hver enkelt sag og på baggrund af vores kendskab til huslejenævnets praksis. Vi håndterer hver eneste sag professionelt og med stor omhu.

Det er gratis, uforpligtende og anonymt at få vurderet sin husleje. Din udlejer får ikke kendskab til processen, medmindre du ønsker at benytte vores service med henblik på at få nedsat din husleje.

Nej, din udlejer kan og må ikke opsige dig blot fordi du har klaget over størrelsen af din husleje. Hos FairHusleje.dk er vi eksperter i lejelovgivningen og kan undervejs i processen yde dig gratis rådgivning, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag, men varer typisk 4-6 måneder, såfremt sagen skal afgøres i Huslejenævnet. Hvis det lykkedes os at afslutte sagen ved dialog med din udlejer, er det sandsynligt, at sagen afsluttes betydeligt hurtigere, end hvis sagen skal afgøres i Huslejenævnet Vi sørger for at holde dig opdateret undervejs, eksempelvis når der er nyt fra Huslejenævnet, eller når vi kontakter din udlejer. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad status er i din sag.

Hvis du vælger at oprette en sag hos os, vil vi altid oplyse vores vurdering af muligheden for at få nedsat huslejen. Sandsynligheden for en huslejereduktion varierer fra sag til sag, men generelt får lejere hyppigt medhold hos Huslejenævnet. Både private og professionelle udlejere har vanskeligt ved at fastsætte huslejen korrekt, og nogen sætter den bevidst for højt.

Skulle sagen gå hele vejen til Boligretten, har FairHusleje samarbejde med erfarne boligretsadvokater der kan føre sagen videre. FairHusleje kan indestå for alle sagens omkostninger, således at sagen er uden risiko fra din side. FairHusleje beregner sig først honorar når udlejer rent faktisk betaler.