Oftest stillede spørgsmål

Hvad koster det, hvis jeg ikke opnår en huslejereduktion?

Hvis vores bestræbelser ikke resulterer i en huslejereduktion, er vores service gratis.
FairHusleje.dk afholder samtlige omkostninger i forbindelse med sagen, herunder klagegebyr til Huslejenævnet.

Hvad koster det, hvis jeg opnår en huslejereduktion?

Hvis du som følge af vores service opnår en huslejereduktion, udgør honoraret til FairHusleje.dk i alt 25 % inkl. moms af den månedlige besparelse for en 12-måneders periode.

Eksempel: Hvis du eksempelvis betaler en månedlig husleje på 8.000 kr., som reduceres til 6.000 kr., vil du samlet set have sparet 24.000 kr. fordelt på 12 måneder. Honoraret til FairHusleje.dk udgør 25 % inkl. moms af besparelsen, dvs. 6.000 kr., som skal betales i løbet af en 12-måneders periode i takt med, at du opnår besparelsen. Du skal med andre ord blot betale 500 kr. inkl. moms om måneden i 12 måneder.

Hvordan kan I vurdere om min husleje er fair?

Hos Fairhusleje.dk trækker vi på vores stærke juridiske ekspertise til at foretage en grundig vurdering af din husleje i henhold til gældende lejelovgivning. Vores vurdering foretages konkret for hver enkelt sag og på baggrund af vores kendskab til huslejenævnets praksis. Vi håndterer hver eneste sag professionelt og med stor omhu.

Kommer min udlejer til at vide, at jeg har kontaktet FairHusleje.dk?

Det er gratis, uforpligtende og anonymt at få vurderet sin husleje. Din udlejer får ikke kendskab til processen, medmindre du ønsker at benytte vores service med henblik på at få nedsat din husleje.

Kan jeg risikere at blive opsagt af min udlejer, hvis jeg starter en sag?

Nej, din udlejer kan og må ikke opsige dig blot fordi du har klaget over størrelsen af din husleje. Hos FairHusleje.dk er vi eksperter i lejelovgivningen og kan undervejs i processen yde dig gratis rådgivning, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Hvor lang tid tager det, fra jeg opretter en sag hos Fairhusleje.dk, til jeg får reduceret min leje?

Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag, men varer typisk 4-6 måneder, såfremt sagen skal afgøres i Huslejenævnet. Hvis det lykkedes os at afslutte sagen ved dialog med din udlejer, er det sandsynligt, at sagen afsluttes betydeligt hurtigere, end hvis sagen skal afgøres i Huslejenævnet Vi sørger for at holde dig opdateret undervejs, eksempelvis når der er nyt fra Huslejenævnet, eller når vi kontakter din udlejer. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad status er i din sag.

Hvad er sandsynligheden for, at min husleje bliver reduceret, hvis jeg opretter en sag?

Hvis du vælger at oprette en sag hos os, vil vi altid oplyse vores vurdering af muligheden for at få nedsat huslejen. Sandsynligheden for en huslejereduktion varierer fra sag til sag, men generelt får lejere hyppigt medhold hos Huslejenævnet. Både private og professionelle udlejere har vanskeligt ved at fastsætte huslejen korrekt, og nogen sætter den bevidst for højt.